Laenusumma
Laenu tähtaeg
Kuumakse al. EUR
Igakuise väljamakse summa täpseks arvestuseks palume täita taotlusvorm.
Hoiused aasta intressimääraga al. 7%.
Laenud kinnisvara tagatisel aasta intressmääraga al. 9% aastas.
Esita Taotlus
Hoiu-laenuühistu Geldex Eesti (Litsentsi number: Geldex FFA000201) on tulundusühistuna tegutsev finantsasutus Eestis. Geldex tegutseb vastavalt hoiu-laenuühistu seadusele ja põhikirja alusel.
Geldex pakub oma liikmetele võimalust:
- hoiustada raha aasta intressimääraga alates 7%;
- võtta laenud kinnisvara tagatisel aasta intgressimääraga alates 9%.
Geldex Eesti HLU
Narva mnt. 13, Tallinn
Telefon: 55 155 60
E-post: info@geldex.ee

Laen kinnisvara tagatisel

Geldex Eesti HLU on krediidiandja, kellel on soodsaimate tingimustega antav kinnisvaratagatisega laen. Rahandusturul on see tuntud kui tagatis- ehk hüpoteeklaen. Antud laen annab võimaluse rahaliste vahendite kiireks väljamaksmiseks. Eelkõige pakume oma klientidele mugavust ja kõrget teenindustaset. Meie poolt pakutav laen kinnisvara tagatisel on Eesti hüpoteekturul juba pikemat aega ning oleme antud valdkonnas ekspertstaatuses.

Meie poolt pakutav laen kinnisvara tagatisel annab arvestatavaid eeliseid koostöö puhul meie krediidianjaga. Kindlasti langetate otsuse meie kasuks. Meie eelisteks on:

 • laen kinnisvara tagatisel antakse igasuguse Eesti Vabariigi territooriumil asuva kinnisvara alusel: korterid, majad, ridaelamud, metsad, maatükid, põllumaad, tootmismaad ja –ruumid;
 • kiirus kinnisvaratagatisega laenu avalduste läbivaatamisel ja rahaliste vahendite väljamaksmisel; raha kätte saamine samal päeval lepingu allkirjastamisega;
 • fikseeritud intressimäär alates 9% aastas;
 • laenuskeemi läbipaistvus;
 • vajadusel abi objekti kindlustamiseks, mille alusel on hüpoteeklaen taotlemisel;
 • paindlikud finantstingimused, isikupärane lähenemine igale kliendile;
 • laenu taotlemise käigus olemasoleva kinnisvara tasuta hindamine;
 • kinnisvara omanik ei pea olema ühtlasi laenusaaja, hüpoteeklaenu saamiseks piisab ka omaniku nõusolekust hüpoteegi seadmiseks;
 • võimalus laenu kustutamiseks ühe tagasimaksena laenuperioodi lõppedes;
 • laenu väljamakseviisi valikuvõimalus: sularahas või arveldusarvele;
 • võimalus laenata kuni 70% soetatava kinnisvaraobjekti maksumusest;
 • kinnisvaratagatisega laen on võimalik ka juhul, kui selleks on vajalik teisene hüpoteek või pandile on seatud piirangud laenu saamisel;
 • laenu tagasimakseperiood on kolmest kuust viieteistkümne aastani, võimalik on ka pikendamine;
 • etteteatamisel on võimalik ka kustutada Teie poolt võetud laen kinnisvara tagatisel ennetähtaegselt.

Pankadeväline laenuturg kasvab Eestis pidevalt ning uued kliendid hindavad kõrgelt meie kvaliteeti ja töö taset. Meie strateegia on pakkuda kliendile maksimaalset avatust, me aitame kliendil valida optimaalseid tingimusi nii enne lepingu sõlmimist kui ka hiljem, kui soovitakse lepingut muuta või täiendada. Suur osa kliente pöördub meie poole uuesti, kui tekib vajadus võtta uus laen kinnisvara tagatisel lisaks olemasolevale. Sellistele klientidele saame pakkuda soodsamaid tingimusi. Teistest samas valdkonnas tegutsevatest ettevõtetest eristab meid pikaajaline töökogemus, suur kliendibaas ning oskus nõustada klienti igasugustes hüpoteeklaenuga seotud küsimustes.

Tänu eelpoolnimetatule oleme saavutanud kindla rahanduspartneri hea maine ning töötame edukalt laenuturul. Juhul, kui Teie eesmärgiks on saada laen kinnisvara tagatisel, helistage meile antud koduleheküljel toodud telefoninumbritel või täitke taotlusvorm.

Esitan taotluse