Laenusumma
Laenu tähtaeg
Kuumakse al. EUR
Igakuise väljamakse summa täpseks arvestuseks palume täita taotlusvorm.
Hoiused aasta intressimääraga al. 7%.
Laenud kinnisvara tagatisel aasta intressmääraga al. 9% aastas.
Esita Taotlus
Hoiu-laenuühistu Geldex Eesti (Litsentsi number: Geldex FFA000201) on tulundusühistuna tegutsev finantsasutus Eestis. Geldex tegutseb vastavalt hoiu-laenuühistu seadusele ja põhikirja alusel.
Geldex pakub oma liikmetele võimalust:
- hoiustada raha aasta intressimääraga alates 7%;
- võtta laenud kinnisvara tagatisel aasta intgressimääraga alates 9%.
Geldex Eesti HLU
Narva mnt. 13, Tallinn
Telefon: 55 155 60
E-post: info@geldex.ee

Igakuiste tagasimakseteta ideelaen

Geldex Eesti HLU on valmis rahastama Teie ideesid, mille elluviimise tõenäosus on positiivne. Ideelaenu saavad taotleda eelkõige füüsilisest isikust ettevõtjad ning juriidilised isikud (ettevõtted). Laenuvõtjalt nõutakse meile tehingu selgesõnalist lahtiselgitamist, et tagada meie spetsialistidele täpset arusaama tehingu olemusest ja kontrolli selle teostuse üle.

Ideelaenu näol pakume oma klientidele parimaid paindlikke finantstingimusi:

 • lepingutasu puudumine;
 • kogu laenusumma kustutamine laenuperioodi lõppedes;
 • meiepoolne tehingu korraldamine ja riskianalüüs;
 • vajadusel tehingu osapoolte esindamine volituse alusel;
 • täitke lihtsalt taotlusvorm antud kodulehel ja me võtame Teiega ühendust!

Saate viia ellu oma idee või äriplaan ning saada täiendavaid vahendeid investeerimiseks.

Laenu vormistamisel on tähtis esitada ainult tõepäraseid andmeid, sest kõiki asjaolusid kontrollitakse hoolikalt. Andmete moonutamise ilmnemisel kaotavad kõik otsused ja lepingud oma kehtivuse.

Tõenäoliselt hindate järgmisi asjaolusid:

 • ettevõtlusideede lühiajaline rahastamine toimub ilma üleliigse asjaajamiseta;
 • ennetähtaegsel laenu kustutamisel leppetrahv puudub;
 • tagasimaksetähtaja pikendamise võimalus;
 • võimalus arvestada laenu üldsummasse laenu vormistamisega seotud kulud;
 • kiire otsuse langetamine laenu võimaldamise kohta (6 tunni jooksul);
 • laenusumma ülekandmine arveldusarvele 48 tunni jooksul pärast positiivset otsust;
 • tagatiseks oleva kinnisvara tasuta hindamine;
Esitan taotluse